درسنامه سلامت در حوادث و بلایا

درسنامه سلامت در حوادث و بلایا

سرشناسه: اردلان، علی 1349
نویسندگان: علی اردلان، حمیدرضا خانکه ، علی مهرابی توانا، امیر نجاتی، غلامرضا معصومی، احمد حاجبی، محمود نکوئی مقدم، محمدحسین یارمحمدیان، محمدجواد حسین زاده، احمد جنیدی جعفری، محمد سورانی، علی نصیری، حامد محمدی و گروه نویسندگان
ویراستاران: محمد سورانی، صدیقه سالمی، علی نصیری
چاپ و صحافی: مهرمتین
نوبت چاپ: اول - 1395
شمارگان: 1000 نسخه
شابک دوره: 6-26-7119-600-978
شابک جلد 1: 3-27-7119-600-978
شابک جلد 2: 0-28-7119-600-978
یادداشت: کتاب حاضر با نظارت هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته سلامت در حوادث و بلایا و با حمایت مؤسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران، مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران منتشر شده است
شماره کتاب شناسی ملی: 4495819
کلیه حقوق این درسنامه برای نویسنده مسئول، مؤلفین و حامیان محفوظ می باشد.
این درسنامه صرفاً به صورت نسخه چاپی دردسترس بوده وانتشار تمام یا بخشی از نسخه الکترونیک آن پیگرد قانونی دارد.
آمار بازدیدکنندکان