درسنامه سلامت در حوادث و بلایا

درسنامه سلامت در حوادث و بلایا

سرشناسه: اردلان، علی 1349
نویسندگان: علی اردلان، حمیدرضا خانکه ، علی مهرابی توانا، امیر نجاتی، غلامرضا معصومی، احمد حاجبی، محمود نکوئی مقدم، محمدحسین یارمحمدیان، محمدجواد حسین زاده، احمد جنیدی جعفری، محمد سورانی، علی نصیری، حامد محمدی و گروه نویسندگان
ویراستاران: محمد سورانی، صدیقه سالمی، علی نصیری
چاپ و صحافی: مهرمتین
نوبت چاپ: اول - 1395
شمارگان: 1000 نسخه
شابک دوره: 6-26-7119-600-978
شابک جلد 1: 3-27-7119-600-978
شابک جلد 2: 0-28-7119-600-978
یادداشت: کتاب حاضر با نظارت هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته سلامت در حوادث و بلایا و با حمایت مؤسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران، مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران منتشر شده است
شماره کتاب شناسی ملی: 4495819
قیمت دوره دو جلدی: 120 هزار تومان - با تخفیف 96 هزار تومان
کلیه حقوق این درسنامه برای نویسنده مسئول، مؤلفین و حامیان محفوظ می باشد.
این درسنامه صرفاً به صورت نسخه چاپی دردسترس بوده وانتشار تمام یا بخشی از نسخه الکترونیک آن پیگرد قانونی دارد.

جهت تسهیل دسترسی دانش پژوهان، درسنامه با 20 درصد تخفیف عرضه می گردد.

آمار بازدیدکنندکان